Neka ABC bude i vaš partner

Konsultantske usluge

ABC Global Financial Services Group Ltd pruža sledeće konsultantske usluge:

- izrada due diligence izvještaja
- ocjena boniteta
- revizija informacionih sistema
- izrada studija izvodljivosti i selekcija računovodstvenog softvera
- verifikacija migracije podataka
- izrada biznis plana
- izrada fizibility studija
- izrada konsolidovanih i diobnih bilansa
- zajednička ulaganja
- unapređenje informacionih sistema
- procena i kontrola sigurnosti sistema
- uvođenje interne revizije
- pravni i poreski konsalting
- prevođenje finansijskih izvještaja po US GAAP, UK GAAP i drugim
- nacionalnim standardima


Povjerljivost i konflikt interesa

Svim klijentima je garantovana povjerljivost svih informacija do kojih dođemo u toku našeg rada i u okvirima definisanim Etičkim kodeksom